HỌC ĐỂ LÀM GÌ - HỌC ĐỂ LÀM GIÀU

I - 8 nấc thang danh vọng của con người.

 1. Ăn
 2. Mặc
 3. Ở, Nhà cửa.
 4. Phương tiện đi lại.
 5. Học vấn, Công danh, Sự nghiệp.
 6. Sự an toàn cho bản thân và gia đình.
 7. Giải trí & du lịch
 8. Sự khẳng định bản thân & đóng góp cho Xã hội.

II - Định vị bản thân.

Bạn đang đứng ở đâu trong 8 nấc thang trên

III - Xác định mục tiêu (Phương pháp "Tự kỉ ám thị")

 1. Mục tiêu rong 5 năm
 2. Mục tiêu trong 10 năm
 3. Mục tiêu trong 20 năm

IV - Lựa chọn con đường (định hướng)

 1. Đi học đại học
  + Ưu điểm
  + Nhược điểm
 2. Đi học cao đẳng
  + Ưu điểm
  + Nhược điểm
 3. Đi học nghề
  + Ưu điểm
  + Nhược điểm

V - Lựa chọn phương tiện. (chọn nghề)

 1. Học nghề Điện tử
 2. Học nghề điện lạnh
 3. Học nghề Máy tính
 4. Học nghề Ô tô

VI - Vận hành (Quá trình học nghề & hành nghề & kinh doanh)

 1. Phương pháp học nghề sao cho hiệu quả ?
 2. Việc xin mình hay mình đi xin việc ?
 3. Nguyên tắc cho những  ngày đầu đi làm.
 4. Lương và kinh nghiệm cái nào quan trọng hơn ?
 5. Vấp ngã là để mình biết đứng dậy và tránh những vấp ngã đau hơn.
 6. Những mất mát đáng sợ nhất
  + Mất sức khỏe
  + Mấy lòng tin
  + Mất khả năng thanh toán
  + Mất sự nghiệp
  + Mất tiền
 7. Những tài sản gì quý giá nhất
  + Sức khỏe
  + Gia đình
  + Tinh thần
  + Kiển thức nền
  + Kiển thức mới
  + Kỹ năng nghề
  + Kỹ năng giao tiếp
  + Tiền bạc
  + Nhà cửa, xe cộ
  + Mối quan hệ

VII - Kinh doanh

 1. Kinh doanh không có nghề
  + Rủi ro cao, lợi nhuận thấp
  + Không có khách hàng tiềm năng
  + Không tạo được giá trị gia tăng
 2. Kinh doanh nếu biết nghề nhưng không có kiến thức kinh doanh
  + Kinh doanh tự phát, không bài bản.
  + Không khai thác được các lợi thế mà nghề đem lại
  + Dễ gặp rủi ro nếu kinh doanh lớn
 3. Kinh doanh biết nghề và có kiến thức kinh doanh
  + Rủi ro thấp
  + Tận dụng được khách hàng có sẵn từ sửa chữa dịch vụ
  + Khách hàng tin tưởng, chiếm được niềm tin của khách hàng
  + Làm gia tăng giá trị các mặt hàng trước khi bán
  + Có thể kinh doanh mà không cần vốn.
 4. Các điều kiện để bắt đầu kinh doanh nhỏ
  + Có kỹ thuật
  + Có một số giấy tờ
  + Có một chút vốn tự có.
  + Có khách hàng thận thiện
 5. Các điều kiện để bắt đầu kinh doanh lớn.
  + Kiến thức về quản lý kinh tế
  + Kiến thức hiểu biết về chi phí
  + Kiến thức hiểu biết về dòng tiền
  + Kiến thức về Marketing
  + Kiến thức về truyền thông
  + Quản lý công nợ.