Nếu bạn học nghề tại
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA
 Địa chỉ duy nhất: 78 - PHỐ VỌNG - HÀ NỘI.
Bạn sẽ được tham gia vào các nhóm lớp trên Facebook, thông qua các nhóm lớp bạn sẽ được hỗ trợ suốt đời, khi có công nghệ mới các bạn sẽ được đào tạo để nâng cao trình độ bằng các Video Clip hoàn toàn miễn phí - Đây chính là sự khác biệt và là thương hiệu của Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa - 78 Phố Vọng Hà Nội mà không Trung tâm nào có được.