1 - SỬA BO DÀN NÓNG MÁY PANASONIC INVERTER - MÁY NÉN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

2 - HƯỚNG DẪN HỌC TRÊN WEBSITE HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN

3 - CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP CHO THANH NIÊN TRÊN VTV2

4 - HƯỚNG DẪN THAY QUẠT AC CHO QUẠT DC TRÊN DÀN NÓNG MÁY DAIKIN VỚI GIÁ CHỈ BẰNG 10%

5 - LỚP ĐIỀU HÒA BIẾN TẦN - NGUYÊN LÝ MẠCH GIAO TIẾP

HƯỚNG DẪN CHUYỂN NGUỒN MÁY NỘI ĐỊA NHẬT

HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA - BÀI GIẢNG MÃU 1 HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA - BÀI GIẢNG MẪU 2
HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA - BÀI GIẢNG MẪU 3