Hướng dẫn sử dụng website:   hocnghetructuyen.vn

 I-  Để có thể học được các chương trình đào tạo hoặc download sơ đồ tài liệu trên website
     hocnghetructuyen.vn bạn thực hiện qua các bước sau đây:

  1. Tự đăng ký một tài khoản trên website   hocnghetructuyen.vn
  2. Dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống, ban đầu tài khoản của bạn sẽ bằng 0 VNĐ
  3. Nạp tiền vào tài khoản bằng cách nhắn tin, hoặc dùng thẻ nạp tiền, hoặc gửi tiền qua tài khoản Ngân hàng.

II - Hướng dẫn chi tiết

 
 1- Cách đăng ký một tài khoản

 2 - Đăng nhập vào tài khoản

 3 - Hướng dẫn sử dụng giáo trình

 4 - Hướng dẫn Download tài liệu

 5 - Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản       Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản