Hướng dẫn sử dụng website:   hocnghetructuyen.vn

 I-  Để có thể học được các chương trình đào tạo hoặc download sơ đồ tài liệu trên website
     hocnghetructuyen.vn bạn thực hiện qua các bước sau đây:

 1. Tự đăng ký một tài khoản trên website   hocnghetructuyen.vn
 2. Dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống, ban đầu tài khoản của bạn sẽ bằng 0 VNĐ
 3. Nạp tiền vào tài khoản bằng cách nhắn tin, hoặc dùng thẻ nạp tiền, hoặc gửi tiền qua tài khoản Ngân hàng.

II - Hướng dẫn chi tiết

 
 1- Cách đăng ký một tài khoản

 2 - Đăng nhập vào tài khoản

 3 - Hướng dẫn sử dụng giáo trình

 4 - Hướng dẫn Download tài liệu

 5 - Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

 Hướng dẫn sử dụng giáo trình
 1. Đăng nhập vào tài khoản
  - Trước khi sử dụng giáo trình bạn cần đăng nhập vào chương trình bằng tài khoản mà bạn tự đăng ký trước đó.
  - Bạn cần nạp tiền vào tài khoản để có thể học được các bài có phí > 0 VNĐ
   
 2. Kích chọn chương trình bạn muốn học


   
 3. Kích chọn "Chương" mà bạn quan tâm


   
 4. Kích chọn bài học


   
 5. Kích vào đồng ý để vào bài học


   
 6. Một số bài giảng có minh hoạ Video