Hướng dẫn sử dụng website:   hocnghetructuyen.vn

 I-  Để có thể học được các chương trình đào tạo hoặc download sơ đồ tài liệu trên website
     hocnghetructuyen.vn bạn thực hiện qua các bước sau đây:

  1. Tự đăng ký một tài khoản trên website   hocnghetructuyen.vn
  2. Dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống, ban đầu tài khoản của bạn sẽ bằng 0 VNĐ
  3. Nạp tiền vào tài khoản bằng cách nhắn tin, hoặc dùng thẻ nạp tiền, hoặc gửi tiền qua tài khoản Ngân hàng.

II - Hướng dẫn chi tiết

 
 1- Cách đăng ký một tài khoản

 2 - Đăng nhập vào tài khoản

 3 - Hướng dẫn sử dụng giáo trình

 4 - Hướng dẫn Download tài liệu

 5 - Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

   Đăng ký một tài khoản

1) Kích vào chữ Đăng ký trên trang chủ để đăng ký một tài khoản

 2) Nhập các thông tin cần thiết vào các mục  (như ví dụ ở dưới), nhập xong rồi bấm vào nút
     "Đăng ký" bên dưới.Chú ý : Bạn không sử dụng tên đăng nhập có dấu gạch chân ' _ '  hoặc  
                           có khoảng trống hoặc có dấu chấm.                                                         
            Ví dụ     Tên đăng nhập là : 
 van_minh  hoặc  van  minh  hoặc van.minh  sẽ không
 hợp lệ             
các tên đăng nhập này sẽ không nạp được tiền qua tin nhắn SMS             

     

                        Thông báo xác nhận bạn đã đăng ký thành công,
                  Bạn hãy ghi lại "Tên truy nhập" và "Mật khẩu" để truy cập vào giáo trình

 3) Sau khi đăng ký thành công, bạn hãy sử dụng Mã truy nhập và Mật khẩu bạn vừa đăng ký để truy cập vào Giáo trình hoặc Download tài liệu, phần mềm ...