Hướng dẫn sử dụng website:   hocnghetructuyen.vn

 I-  Để có thể học được các chương trình đào tạo hoặc download sơ đồ tài liệu trên website
     hocnghetructuyen.vn bạn thực hiện qua các bước sau đây:

  1. Tự đăng ký một tài khoản trên website   hocnghetructuyen.vn
  2. Dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống, ban đầu tài khoản của bạn sẽ bằng 0 VNĐ
  3. Nạp tiền vào tài khoản bằng cách nhắn tin, hoặc dùng thẻ nạp tiền, hoặc gửi tiền qua tài khoản Ngân hàng.

II - Hướng dẫn chi tiết

 
 1- Cách đăng ký một tài khoản

 2 - Đăng nhập vào tài khoản

 3 - Hướng dẫn sử dụng giáo trình

 4 - Hướng dẫn Download tài liệu

 5 - Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

  Đăng nhập vào tài khoản

 1) Sau khi bạn đã đăng ký một tài khoản, bây giờ bạn hãy sử dụng "Tên truy nhập" và
   "Mật khẩu" để đăng nhập vào Giáo trình hoặc để Download phần mềm.
    - Bạn kích vào "Đăng nhập" trên trang chủ.

2)  Bạn nhập "Tên truy nhập" và "Mật khẩu" vào các ô tương ứng, nhập mã bảo vệ sau đó
     bấm phím Đăng nhập để vào hệ thống

 3) Nếu bạn đăng nhập thành công thì cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra như sau, bạn kích "OK"
     để đi vào giáo trình.

  4) Sau khi đăng nhập lần đầu bạn sẽ có tài khoản bằng 0 VNĐ
      - Để xem thông tin của tài khoản, bạn để ý ở Menu bên phải màn hình

  5) Để nạp tiền vào tài khoản, bạn có thể nhắn tin hoặc mua thẻ theo các hướng dẫn trong
      mục hướng dẫn nạp tiền