Kích chuột vào ô Textbox sau đó kích Browse để chọn file ảnh cần Upload :
Lưu ý: Chỉ chọn file có đuôi. JPG hoặc .GIF
 

Hãy lưu ý trước khi Upload ảnh:
Sau khi Upload thành công, bạn sẽ nhìn thấy tên của file ảnh ở trên đầu trang này, bạn phải copy tên File ảnh gồm cả phần đuôi
Ví dụ: Image2.jpg rồi dán vào ô: Text Feild bên diễn đàn (như hình dưới) mới được.