TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÁCH KHOA - 78 PHỐ VỌNG HÀ NỘI

Là Trung tâm duy nhất có đầy đủ các loại sơ đồ, tài liệu về các loại mạch Điều hòa - Tủ lạnh - Máy giặt Mono và Máy INVERTER để cung cấp cho học viên học tập, các tài liệu này đã được Trung tâm đăng ký bản quyền.

Tuy nhiên hiện nay có một số trung tâm đã cố tình sao chép, photo trái phép để về làm giáo trình giảng dạy, có một số trung tâm mới thành lập còn nhái tên "Dạy Nghề Bách Khoa" hoặc tự nhận là cơ sở 2 của "Dạy Nghề Bách Khoa" để nhằm sử dụng trái phép các tài liệu sao chép được của  Trung tâm Dạy Nghề Bách Khoa -78 Phố Vọng Hà Nội, tuy nhiên các tài liệu photo trái phép thường bị tẩy xóa mất nguyên bản và bị mờ nhìn không rõ.

Xin lưu ý với các bạn, chỉ có Trung tâm Dạy Nghề Bách Khoa - 78 Phố Vọng Hà Nội mới có các tài liệu sau đây là tài liệu gốc rất rõ nét đã được Trung tâm đăng ký bản quyền, nếu như ai phát hiện các tài liệu này được sử dụng ở các Trung tâm khác, xin hãy báo với Trung tâm Dạy Nghề Bách Khoa 78 Phố Vọng Hà Nội theo số ĐT 046.278.0670 Trung tâm sẽ hậu tạ và giữ bí mật về danh tính.