Sửa chữa các loại Nguồn xung

Giáo trình: 490.000đ

Nguồn xung là bộ phận quan trong trên tất cả các thiết bị điện tử, là bộ phận có tỷ lệ hỏng cao bởi chúng cung cấp nguồn điện cho toàn bộ bo mạch hoạt động, sửa được các loại nguồn xung là bạn đã sửa được khoảng 30% pan bệnh trên các loại máy bất kỳ, trong giáo trình chúng tôi phân tích chuyên sâu về các loại nguồn xung như nguồn sử dụng IC, nguồn sử dụng đèn Mosfet, phân tích nguyên lý ổn định điện áp bằng phương pháp điều chế tần số, điều chế biên độ, giúp bạn không chỉ sửa nguồn xung tốt mà còn hiểu bản chất hoạt động của chúng.