Điện tử cơ bản phần II

Giáo trình: 390.000đ

Điện tử căn bản phần 2 sẽ cung cấp cho các bạn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện như IC Photo quang, IC oỏn áp, Nguyên lý các mạch điện cơ bản như Mạch dao động, Mạch khuếch đại, Mạch tăng áp, Mạch hạ áp...Các mạch này là thành phần tạo nên các bộ phận trong các thiết bị điện tử, Điện lạnh.