Sửa chữa Điện thoại di động cơ bản

Giáo trình: 490.000đ

Chương trình điện thoại cơ bản đề cập về nguyên lý của các máy điện thoại Truyền thống như các máy thế hệ 2G, 3G trước đây, giáo trình sẽ giúp bạn hình dung được các bộ phận trong một chiếc điện thoại và bạn có thể sửa được các điện thoại truyền thống, làm cơ sở trước khi các bạn học sửa các loại Điện thoại cao cấp các dòng máy SmartPhone hiện nay.