Sửa chữa Bo mạch Điều hòa Mono (chung)

Giáo trình: 790.000đ

Hiện nay điều hòa thông thường hay còn gọi là điều hòa mono đã trở thành thiết bị điện lạnh thông dụng trong hầu hết các gia đình Việt, trong điều hòa mono tỷ lệ mạch điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng, bởi vậy hiểu nguyên lý và sửa chữa được bo mạch điện tử của Điều hòa Mono là điều sống còn đối với tất cả các bạn thợ đang sửa chữa thiết bị điện lạnh, bởi các bệnh liên quan đến Bo mạch Điện tử luôn chiếm từ 70% đến 80%. Để tiếp thu kiến thức được tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị các bạn cần học phần Điện tử cơ bản phần 1 và phần 2 trước, đây là những kiến thức cần thiết trang bị cho các bạn hiểu về Linh kiện và Mạch điện tử cơ bản, đó là những bộ phận nhỏ để làm nên tất cả các thiết bị điện tử hoàn thiện. Các bạn lưu ý: Giáo trình đã được chúng tôi đăng ký bản quyền với cục Bản quyền tác giả Việt Nam, vì vậy câc bạn chỉ sử dụng khóa học cho mục đích học tập của cá nhân, mọi hành vi sao chép, phát tán qua mạng hay sử dụng tại các cơ sở dạy nghề khác là hành vi vi phạm pháp luật.