Sửa chữa Bo tủ lạnh Panasonic Mono

Giáo trình: 350.000đ

Tủ Panasonic Mono được sử dụng khá phổ biến, mạch đơn giản, dễ sửa. Bạn chỉ cần xem hết giáo trình này là bạn có thể sửa tốt các hư hỏng của Tủ như Block không chạy, Tủ không phá băng, quạt không chạy, đèn không sáng...