Sửa chữa Laptop nâng cao

Giáo trình: 1.500.000đ

Chương trình Laptop nâng cao tập trung phân tích các Pan bệnh, trong chương trình này chúng ta sẽ sử dụng kiến thức trong Laptop cơ bản và áp dụng trong phân tích các bệnh thường gặp của Laptop, từ các bệnh của máy lỗi phần nguồn đến lỗi các mạch tạo xung, mạch Reset, lỗi CPU, Lỗi RAM, Lỗi Card Video, lỗi màn hình. Sau khi học xong các bạn sẽ hiểu được nguyên nhân của các hư hỏng trên máy và có phương pháp kiểm tra sửa chữa khoa học.