Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền Học miễn phí Đăng nhập Đăng ký Diễn đàn

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP MỚI

  Ngày
Học ca
Khai giảng lớp. Thời gian Nội dung đào tạo Hỗ trợ
25/05/2018
Ca sang 10h-11h30
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa & Lai cấy Đèn hình Tivi LCD -LED   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca chieu 14h-16h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca toi
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca toi
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/05/2018
Ca toi
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
16/05/2018
Ca chieu
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
14/05/2018
Ca sang
Sửa chữa Máy in Laser + Nguồn ATX   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
14/05/2018
Ca sang 8h-10h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca sang 10h-11h30
Phương pháp dò mạch, linh kiện bóc dán, S/C Nguồn xung.   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca sang
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca sang
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca sang
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca sang
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca chieu
Sửa chữa & Lai cấy Đèn hình Tivi LCD -LED   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca chieu
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca chieu
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca chieu
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca chieu
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca toi
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca toi
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca toi
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca toi
Thực hành các Pan bệnh của Tivi LCD -LED   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/05/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
03/05/2018
Ca sang
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca sang
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca sang
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca chieu
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca chieu
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca chieu
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca chieu
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca chieu
Sửa chữa & Lai cấy Đèn hình Tivi LCD -LED   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca chieu
Sửa chữa Màn hình Monitor LCD   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca chieu
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca toi
Sửa chữa Máy in Laser + Nguồn ATX   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca toi
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/04/2018
Ca toi
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
16/04/2018
Ca chieu
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/04/2018
Ca sang
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca sang
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca sang
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca sang
Sửa chữa Laptop nâng cao   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca sang
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca chieu
Sửa chữa Máy in Laser + Nguồn ATX   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca chieu
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca chieu
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca chieu
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca chieu
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca toi
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca toi
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca toi
Sửa chữa & Lai cấy Đèn hình Tivi LCD -LED   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/04/2018
Ca toi
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
04/04/2018
Ca chieu
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
04/04/2018
Ca toi
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
02/04/2018
Ca sang
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
29/03/2018
Ca sang
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/03/2018
Ca sang
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/03/2018
Ca sang
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/03/2018
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/03/2018
Ca sang
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/03/2018
Ca sang
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/03/2018
Ca sang
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến