Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền Học miễn phí Đăng nhập Đăng ký Diễn đàn

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP MỚI

  Ngày
Học ca
Khai giảng lớp. Thời gian Nội dung đào tạo Hỗ trợ
27/02/2017
Ca sang
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà & Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca sang
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca sang
Sửa chữa Màn hình máy tính LCD-LED   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca sang
Sửa chữa phần Cơ & Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca sang
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca sang
Sửa chữa & Lai cấy Đèn hình Tivi LCD -LED   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca chieu
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca chieu
Sửa chữa phần Cơ & Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca chieu
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca chieu
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca chieu
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca chieu
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca toi
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca toi
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca toi
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
27/02/2017
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca sang
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca sang
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca sang
Sửa chữa phần Cơ & Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca sang
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca sang
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca sang
Sửa chữa Máy in Laser + Nguồn ATX   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca sang
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca chieu
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca chieu
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca chieu
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca chieu
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà & Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca toi
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca toi
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca toi
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
13/02/2017
Ca toi
Sửa chữa Laptop nâng cao   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/02/2017
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/02/2017
Ca chieu
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/02/2017
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca sang
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca sang
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà & Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca sang
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca sang
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca sang
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca sang
Sửa chữa phần Cơ & Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca chieu
Sửa chữa & Lai cấy Đèn hình Tivi LCD -LED   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca chieu
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca chieu
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca chieu
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca chieu
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca chieu
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca toi
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca toi
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca toi
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca toi
Sửa chữa Laptop nâng cao   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/01/2017
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
28/12/2016
Ca sang
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca sang
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca sang
Sửa chữa Màn hình máy tính LCD-LED   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca chieu
Sửa chữa phần Cơ & Bo mạch Máy giặt thường   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca chieu
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca chieu
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca chieu
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà & Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca chieu
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca chieu
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca toi
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2016
Ca toi
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
19/12/2016
Ca sang
Sửa chữa Máy in Laser + Nguồn ATX   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/12/2016
Ca sang
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/12/2016
Ca sang
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/12/2016
Ca sang
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/12/2016
Ca sang
Sửa chữa Máy in Laser + Nguồn ATX   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/12/2016
Ca sang
Sửa chữa Laptop nâng cao   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/12/2016
Ca sang
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/12/2016
Ca sang
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến