Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền Học miễn phí Đăng nhập Đăng ký Diễn đàn

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP MỚI

  Ngày
Học ca
Khai giảng lớp. Thời gian Nội dung đào tạo Hỗ trợ
27/12/2018
Ca chieu 16h-18h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca sang 10h-11h30
Phương pháp dò mạch, linh kiện bóc dán, S/C Nguồn xung.   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/12/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca sang 8h-10h
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca chieu 14h-16h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Màn hình Monitor LCD   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca toi
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca toi
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca toi
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
25/12/2018
Ca toi
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
17/12/2018
Ca toi
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 10h-11h30
Phần mềm PC + Mạng + cài Laptop   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 10h-11h30
Phương pháp dò mạch, linh kiện bóc dán, S/C Nguồn xung.   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 10h-11h30
Thiết kế biển Led   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 16h-18h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 8h-10h
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Màn hình Monitor LCD   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca toi
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
10/12/2018
Ca toi
Sửa chữa Màn hình Monitor LCD   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca sang 10h-11h30
Thiết kế biển Led   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca sang 10h-11h30
Phương pháp dò mạch, linh kiện bóc dán, S/C Nguồn xung.   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca chieu 16h-18h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa & Lai cấy Đèn hình Tivi LCD -LED   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca chieu 14h-16h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca chieu 14h-16h
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca toi
S/C Điện thoại & Phần mềm SmartPhone   3 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
26/11/2018
Ca toi
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Màn hình Monitor LCD   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca sang 10h-11h30
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 16h-18h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà +Tủ lạnh +Máy giặt   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Máy in Laser + Nguồn ATX   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 14h-16h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo mạch Máy giặt thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 14h-16h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh thường   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca toi
Thiết kế biển Led   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca toi
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca toi
Sửa chữa Mainboard   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca toi
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến
12/11/2018
Ca toi
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học trực tuyến