Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền Học miễn phí Đăng nhập Giáo trình Video Diễn đàn
Tìm kiếm theo tên phần mềm
23/04/2018 20:32
Bộ sơ đồ và chú thích linh kiện Bo mạch điều hòa Inverter
...
   Ngày cập:            17/12/2017 22:09
   Phí tải về:            50000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     DieuHoaInverter.rar
Bộ sơ đồ và chú thích linh kiện Bo mạch điều hòa Mono
...
   Ngày cập:            17/12/2017 22:07
   Phí tải về:            30000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     DieuHoaMono.rar
Sơ đồmáy iPHONE 5S.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:36
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 5S.rar
Sơ đồ máy iPHONE 5.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:35
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 5.rar
Sơ đồ máy iPHONE 4S.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:34
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 4S.rar
Sơ đồ máy iPHONE 4.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:33
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 4.rar
Sơ đồ máy iPHONE 3GS.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:32
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 3GS.rar
Sơ đồ máy iPHONE 3G.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:31
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 3G.rar
SMSUNG GALAXY S4 MINI (GT-I9192).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:26
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SMSUNG GALAXY S4 MINI (GT-I9192).rar
SAMSUNG SGH-F480i.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:24
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG SGH-F480i.rar
SAMSUNG SGH-F480.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:23
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG SGH-F480.rar
SAMSUNG GALAXY WIN (I8552).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:22
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY WIN (I8552).rar
SAMSUNG GALAXY TAB2 (GT-P5110).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:22
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY TAB2 (GT-P5110).rar
SAMSUNG GALAXY S4 (GT-I9505).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:21
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S4 (GT-I9505).rar
SAMSUNG GALAXY S3 LTE(GT-I9305)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:20
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S3 LTE(GT-I9305).rar
SAMSUNG GALAXY S3 (GT-I9300)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:19
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S3 (GT-I9300).rar
SAMSUNG GALAXY S2 (GT- I9105)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:18
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S2 (GT- I9105).rar
SAMSUNG GALAXY S (GT-I9000)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:17
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S (GT-I9000).rar
SAMSUNG GALAXY PREMIER (GT-I9260).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:16
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY PREMIER (GT-I9260).rar
SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 WIFI (GT-N5110)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:15
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 WIFI (GT-N5110).rar
SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 (GT-N5100)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:14
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 (GT-N5100).rar
 

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

  Địa chỉ: SỐ 78 PHỐ VỌNG, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
Điện thoại: 2780670
Copyright(®) 2018 - BKTECH CO., LTD
Trang tương tác và hiển thị tốt trên IE6 hoặc cao hơn. Độ phân giải tối thiểu 1024 x 768
ictgroup.vn