Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền Học miễn phí Đăng nhập Giáo trình Video Diễn đàn
Tìm kiếm theo tên phần mềm
15/05/2021 06:32
Sơ đồ Mainboard:

Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí(VNĐ)
Main Gigabyte_GA-965P-S3.rar  22/06/2014 12:39  500 
Main Gigabyte MA770-DS3.rar  22/06/2014 12:39  500 
Main Gigabyte GA-TG965MP-RH.rar  22/06/2014 12:38  500 
Main Gigabyte GA-G33M-DS2R.rar  22/06/2014 12:37  500 
Main Gigabyte GA-G31-S3L.rar  22/06/2014 12:34  500 
Main Gigabyte GA-G31M-S2L.rar  22/06/2014 12:37  500 
Main Gigabyte GA-G31M-S2C.rar  22/06/2014 12:36  500 
Main Gigabyte GA-G31M-ES2L.rar  22/06/2014 12:35  500 
Main Gigabyte GA-G31M-ES2C.rar  22/06/2014 12:34  500 
Main Gigabyte GA-EP31-DS3L.rar  22/06/2014 12:33  500 
Main Gigabyte GA-EG31M-S2.rar  22/06/2014 12:32  500 
Main Gigabyte GA-965P-DS4.rar  22/06/2014 12:31  500 
Main Gigabyte GA-965P-DS3P-V2.0B.rar  22/06/2014 12:30  500 
Main Gigabyte GA-965P.rar  22/06/2014 12:32  500 
Main Gigabyte GA-965GM-S2.rar  22/06/2014 11:58  500 
Main Gigabyte GA-8I945GMH-RH.rar  22/06/2014 11:58  500 
Main Gigabyte GA-8I945GMF.rar  22/06/2014 11:57  500 
Main Gigabyte GA-8I945GME.rar  22/06/2014 08:23  500 
Main Gigabyte GA-8I945GMBX.rar  22/06/2014 08:22  500 
Main Gigabyte GA-8I945EF-RH.rar  22/06/2014 08:21  500 
Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar  22/06/2014 08:20  500 
Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar  22/06/2014 08:19  500 
Main Gigabyte 945GCM-S2.rar  22/06/2014 08:18  500 
Main Gigabyte 8I945AE-AE.rar  22/06/2014 08:04  500 
Main Gigabyte GA-G41MT-S2P.rar  22/06/2014 14:12  500 
Main Gigabyte 8I845GE775-G.rar  22/06/2014 08:03  500 
Main Gigabyt GA-8I945G.rar  22/06/2014 08:02  500 
 
 

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: SỐ 78 PHỐ VỌNG, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
Điện thoại: 2780670
Copyright(®) 2021 - BKTECH CO., LTD
Trang tương tác và hiển thị tốt trên IE6 hoặc cao hơn. Độ phân giải tối thiểu 1024 x 768
ictgroup.vn