Chương trình Laptop nâng cao tập trung phân tích các Pan bệnh, trong chương trình này chúng ta sẽ sử dụng kiến thức trong Laptop cơ ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Video Giáo trình nguyên lý Laptop nâng cao    890.000đ

    Laptop là thiết bị rất phổ biến hiện nay, theo thông kê cho thấy có đến 50% người dân trong độ tuổi lao ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Video phân tích nguyên lý Laptop cơ bản    690.000đ