Chương trình Laptop nâng cao tập trung phân tích các Pan bệnh, trong chương trình này chúng ta sẽ sử dụng kiến thức trong Laptop cơ ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Sửa chữa Laptop nâng cao    1.500.000đ

    Laptop là thiết bị rất phổ biến hiện nay, theo thông kê cho thấy có đến 50% người dân trong độ tuổi lao ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Sửa chữa Laptop cơ bản    790.000đ