Bộ nguồn ATX là một bộ phận quan trọng của máy tính PC, do có tần suất hoạt động liên tục nên chúng thường có ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Video Giáo trình Sửa chữa Bộ nguồn ATX trên Máy tính    490.000đ