Nguồn xung là bộ phận quan trong trên tất cả các thiết bị điện tử, là bộ phận có tỷ lệ hỏng cao bởi ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Sửa chữa các loại Nguồn xung    490.000đ

Bây giờ các bạn biết rằng thế giới đã chuyển sang thời đại công nghiệp 4.0, vậy 4.0 là gì; 4.0 là công nghệ ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Điện tử cơ bản phần II    400.000đ

Bây giờ các bạn biết rằng thế giới đã chuyển sang thời đại công nghiệp 4.0, vậy 4.0 là gì; 4.0 là công nghệ ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Điện tử cơ bản phần I    490.000đ