Điện tử căn bản phần 2 sẽ cung cấp cho các bạn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện như ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Điện tử cơ bản phần II    390.000đ

Khóa học điện tử căn bản phần 1 ồm 42 bài giảng Video, đây là kiến thức rất cần thiết cho các bạn ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Điện tử cơ bản phần I    490.000đ