Chương trình điện thoại cơ bản đề cập về nguyên lý của các máy điện thoại Truyền thống như các máy ...

Giảng viên: Xuân Vĩnh
Video nguyên lý Điện thoại di động cơ bản    490.000đ